Op zaterdag 22 en zondag 23 maart is er weer hard gewerkt in de blokhut. Zoals u in het artikel hieronder hebt kunnen lezen heeft Henk nieuwe kozijnen gemaakt voor de blokhut. Deze zijn afgelopen weekend geplaatst. Omdat dit een specifieke klus was die prioriteit had is er geen oproep geweest om te komen helpen. De leiding heeft deze klus zelf aangepakt en alles verliep zo voorspoedig dat zaterdagmiddag de kozijnen geplaatst waren. Er bleef zelfs wat tijd over om het pad bij de nooduitgang van de Welpen op te knappen. Complimenten voor de harde werkers want dit ziet er natuurlijk stukken beter uit en de blokhut kan zo weer jaren mee.

 

 

 

 

 

 

 

De kozijnen van de blokhut van Scouting Adelbertus, gevestigd aan de Marquettelaan in Heemskerk,  waren dringend aan vervanging toe. Henk Betjes (o.a. gebouwbeheer) heeft hoogstpersoonlijk zorg gedragen voor de vervaardiging van een tweetal prachtige kozijnen. De voormalige automonteur kan kennelijk ook prima uit de voeten met hamer, schaaf en kwast. Toen de kersverse voorzitter, Jacco Tuijn, in de groepsraad ter ore kreeg dat voor de nieuwe kozijnen nog glas moest worden gekocht, stelde hij voor om contact op te nemen met zijn oude schoolkameraad, Ronald Brantjes, thans directeur bij Hens Glas B.V. in Beverwijk. Het was het proberen waard en niet geschoten is altijd mis en een e-mail was tenslotte snel gestuurd. Na 2 minuten had hij al antwoord terug van Ronald. HensGlas was gaarne bereid om het gevraagde glas te sponsoren. Waar was gevraagd om 5 mm glas, leverde Ronald gelaagd veiligheidglas van 6.76 mm. Een afspraak werd  vervolgens gemaakt en onlangs heeft de overdracht plaatsgevonden. Ronald heeft de glasplaten persoonlijk overhandigd aan Henk Betjes (zie foto) en Jacco Tuijn. De kozijnen en het glas worden binnenkort geplaatst door een clubje enthousiaste vrijwilligers. Vorig jaar is tijdens NLdoet de vuurkuil onder handen genomen en binnenkort is het straatwerk aan de beurt.  De club bestaat dit jaar 80 jaar en dit zal groots worden gevierd. Mede dankzij Ronald Brantjes en de vrijwilligers van Scouting Adelbertus kan het feestje plaatsvinden in en om een prachtige blokhut.

Op 20 december houden we als 'kerstviering' een playbackshow!

Verzamel dus snel wat mensen, zoek een liedje uit en begin met oefenen.


Geef voor 14 december de namen van de welpen, scouts of rowans in je groepje op en stuur deze samen met een mp3 van het liedje op naar de rowans (explorers@adelbertusgroep.nl)

De foto's van de playbackshow en de nieuwjaarswandeling staan op de site.

Mocht u nog meer foto's hebben van de wandeling kunt u ze opsturen naar info@adelbertusgroep.nl

 

Omgangsafspraken.

 

Bij Scouting Adelbertus is iedereen, die zich kan conformeren aan

onze omgangsafspraken, van harte welkom.

 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in zijn of haar  waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 

Wij vragen van alle vrijwilligers, leden, hun ouders en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsafspraken.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in afspraken verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit dan wel toelaatbaar is.

Wij vertrouwen op het gezonde verstand van onze vrijwilligers, leden, hun ouders en andere bezoekers.

 

·         Iedereen telt mee binnen Scouting Adelbertus. Ik accepteer en respecteer ieder ander zoals hij is.

 

·         Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 

·         Ik breng een ander geen schade toe.

 

·         Ik laat iedereen meedoen en negeer niemand.

 

·         Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en kwaadsprekerij.

 

·         Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig een ander niet. Ik weet dat mijn zakmes alleen voor scoutingdoeleinden is.

 

·         Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan, ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

 

·         Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie binnen Scouting Adelbertus.

 

·         Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt dan vraag ik een ander om hulp.

 

·         Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de leiding of het bestuur.

 

 

 

Pagina 4 van 4