Omgangsafspraken.

 

Bij Scouting Adelbertus is iedereen, die zich kan conformeren aan

onze omgangsafspraken, van harte welkom.

 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in zijn of haar  waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 

Wij vragen van alle vrijwilligers, leden, hun ouders en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsafspraken.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in afspraken verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit dan wel toelaatbaar is.

Wij vertrouwen op het gezonde verstand van onze vrijwilligers, leden, hun ouders en andere bezoekers.

 

·         Iedereen telt mee binnen Scouting Adelbertus. Ik accepteer en respecteer ieder ander zoals hij is.

 

·         Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 

·         Ik breng een ander geen schade toe.

 

·         Ik laat iedereen meedoen en negeer niemand.

 

·         Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en kwaadsprekerij.

 

·         Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig een ander niet. Ik weet dat mijn zakmes alleen voor scoutingdoeleinden is.

 

·         Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan, ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

 

·         Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie binnen Scouting Adelbertus.

 

·         Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt dan vraag ik een ander om hulp.

 

·         Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de leiding of het bestuur.

 

 

 

Pagina 5 van 5