Groepsstructuur

Het bestuur van Scouting Adelbertus zorgt ervoor dat de leiding het spel met de kinderen kan spelen zonder dat zij last hebben van rompslomp en geregel (buiten hun speltak om)

Zo regelt het bestuur de contributie, maken zij het meerjarenplan voor het groot onderhoud van het gebouw en kunnen ze de leiding met raad en daad bijstaan.

Nu is dat nogal allesomvattend en daarom heeft het bestuur de volgende vraag bij de leiding neergelegd  “wat verwacht de leiding van het bestuur”

Daar kwamen allerlei antwoorden op, van het meenemen van koekjes naar de vergaderingen tot het steunen van de leiding bij traumatische ervaringen. Het is te veel om het lijstje hier neer te zetten maar er staan genoeg taken op die wij kunnen vervullen.

Het bestuur bestaat uit twee delen, een stichtingsbestuur (kortweg bestuur van gebouw en bezittingen) en het groepsbestuur (dagelijkse gang van zaken rond de speltakken)

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de volgende mensen

Voorzitter - Ronald Schoorl en Paula Dudink 
Secretaris - Stefanie Zwanikken
Penningmeester - Max Commandeur
Gebouwbeheer - Dave Ruiz Sanchis en Stefan Ruiz Sanchis
Materiaalbeheer - Josine Anink en Stefan Ruiz Sanchis

Het groepsbestuur wordt gevormd door:

Voorzitter - Ronald Schoorl en Paula Dudink 
Secretaris - Stefanie Zwanikken
Gebouwbeheer - Dave Ruiz Sanchis en Stefan Ruiz Sanchis
Materiaalbeheer - Josine Anink en Stefan Ruiz Sanchis
Praktijkbegeleiders - Annelies Schoorl en Nicoline Ruiz Sanchis

De oudergeleding is de spreekbuis van de leden en hun ouders. Uit iedere speltak is een ouder gevraagd die zitting heeft in de groepsraad. Zij luisteren mee, geven advies en hebben inzicht in hoe de speltak ervoor staat.

Uw oudergeleding voor dit seizoen en het volgende seizoen is.

Bevers - Vacant
Welpen - Irene Groot (Donna)
Scouts - Olivier Reek (Stijn)
Rowans - Hans van de vijver (Karlijn)

De oudergeleding is uw oog en oor in de groep, heeft u vragen die u liever niet aan de leiding stelt dan kunt u hen benaderen.

In principe zijn leden van het bestuur voor drie jaar aangesteld en kunnen zij na deze drie jaar herkozen worden of hun taken worden vacant. Lijkt het u ook leuk en interessant om deel uit te maken van het bestuur neem dan contact op met Marianne. Zij kan u meer informatie geven en aangeven welke taken vacant zijn.

Informatie

Omdat wij het belangrijk vinden dat u als ouders op de hoogte bent van onze structuur en werkwijze hebben wij onszelf voorgenomen om op de grotere evenementen en opkomsten als bestuur aanwezig te zijn. U kunt dan bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen en wij kunnen u dan persoonlijk te woord staan. Mocht u eerder vragen hebben kunt u ons natuurlijk altijd mailen op info@adelbertusgroep.nl of ons na de opkomst even opzoeken, meestal is er iemand van het bestuur in het gebouw op vrijdagavond.